Αδιαβατική Ψύξη

Ψύξη με εξάτμιση

Ψύξη με εξάτμιση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία μόρια του νερού διαχωρίζονται απο την επιφάνεια του νερού και αναμιγνύονται με τον αέρα.

Κατά την διαδικασία αυτή καταναλώνεται ενέργεια (2450 J/gr νερού, στους 20ºC)  που προέρχεται απο το περιβάλλον. O αέρας γίνεται πιο υγρός και πιο κρύος.

Διεθνώς η διαδικασία αυτή ονομάζεται επίσης «Αδιαβατική» με την έννοια οτι δεν χρειάζεται κάποια εξωτερική πηγή θερμότητας ή ψύξης για την διαδικασία της εξάτμισης.

Αδιαβατική ΨύξηΗ EcoCooling χρησιμοποιεί εναλλάκτες νερού-αέρα από «έξυπνα» υλικά.

Ο αέρας περνάει μέσα από μικρούς αυλούς χωρίς να έρχεται σε επαφή με το νερό παρά μόνο με τα υγρά τοιχώματα του υλικού. Ο αέρας περνάει απο τούς εναλλάκτες χωρίς να μεταφέρει σταγονίδια νερού.

Οι θερμοκρασίες που διαμορφώνονται μετά τον ψύκτη εξαρτώνται απο την σχετική υγρασία που έχει ο αέρας του περιβάλλοντος. Λόγω της χαμηλής υγρασίας που υπάρχει το καλοκαίρι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, οι ψύκτες της EcoCooling μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές θερμοκρασίας ακόμα και 20ºC.
(Ιούνιος 2007. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 42ºC , μετά τον ψύκτη 22ºC)

Πίνακας θερμοκρασιών μετά τον ψύκτη

Αδιαβατική Ψύξη - Πίνακας θερμοκρασιών μετά τον ψύκτη

Αδιαβατική ΨύξηΤο διάγραμμα αποτελεί παράδειγμα για την  απόδοση του ψύκτη στην διάρκεια του 24ωρου για τις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας & υγρασίας του περιβάλλοντος.

 • Στην διάρκεια της ημέρας(30ºC) δημιούργησε ΔΤ = 8ºC
 • Στην διάρκεια της νύχτας (22ºC) δημιούργησε ΔΤ= 2ºC

 

Η EcoCooling χρησιμοποιεί το ιστορικό των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής για να διαπιστώσει πόσο αποδοτικά πρόκειται να δουλέψουν οι Ψύκτες στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η κόκκινη γραμμή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος για το έτος 2015 στην Αθήνα. Η μπλέ γραμμή είναι η θερμοκρασία μετά τον ψύκτη.

Με μόλις 1,5kWh ηλεκτρική ενέργεια παρήγαγε ψυκτική ισχύ 64,7KW με τον απίστευτο συντελεστή απόδοσης COP : 43,1

Αδιαβατική Ψύξη

Έλεγχος Θερμοκρασίας και Υγρασίας

 • Η ψύξη με εξάτμιση αυξάνει ως ένα βαθμό την υγρασία του χώρου.
 • Μία αύξηση της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα κατά 1ºC μειώνει την σχετική Υγρασία κατά 5%.
 • Για την διατήρηση της υγρασίας σε επιθυμητά επίπεδα πρέπει να προβλέπεται απαγωγή του αέρα απο τον χώρο με φυσικό τρόπο ή με ανεμιστήρες ώστε να επικρατεί μία ελαφρά υπερπίεση.
 • Η σύνδεση των προβλεπόμενων ελεύθερων ηλεκτρικών επαφών του ψύκτη με Υγροστάτη και θερμοστάτη δίνει την δυνατότητα της αυτόματης λειτουργίας εντός των προβλεπόμενων ορίων.
 • Οπου υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τον έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας οπως π.χ. σε φαρμακαποθήκες, τηλεπικοινωνίες, computer room, UPS η EcoCooling έχει αναπτύξει ειδικές εφαρμογές και software.
 • Χαμηλές Θερμοκρασίες στον χώρο έως και 25ºC διατηρούν τον χώρο εντός των ορίων ευεξίας εστω και αν υπάρχουν υψηλές τιμές υγρασίας.
 • Οπου είναι επιθυμητή μία υψηλή τιμή σχετικής υγρασίας (π.χ. υφαντουργία Φυτώρια) οι ψύκτες τοποθετούνται εντός του χώρου και ανακυκλώνουν τον αέρα.

Ζώνες Ευεξίας

Παράδειγμα εφαρμογής
Φρέσκος αέρας θερμοκρασίας 35º C και υγρασίας 35% (επικίνδυνη ζώνη) ψύχεται αδιαβατικά και εισέρχεται στον χώρο με 24ºC και υψηλό ποσοστό υγρασίας 90%. Στον χώρο επικρατούν συνθήκες ευεξίας παρά το υψηλό ποσοστό υγρασίας.

Για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες επικρατούν πολύ χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας. Ο αέρας θα εισέρχεται στον χώρο με θερμοκρασίες χαμηλότερες ή ίσες των 22º C.

Αδιαβατική Ψύξη

 • Κόκκινη ζώνη : επικίδυνη ζώνη. Κίνδυνος θερμοπληξίας.
 • Κίτρινη ζώνη: Ζώνη ακραίας δυσφορίας. Κίδυνος για θερμικές κράμπες, πιθανή εξάντληση.
 • Μπλέ ζώνη: Ζώνη δυσφορίας. Φαινόμενα κόπωσης κατά την άσκηση της εργασίας.
 • Πράσινη ζώνη < 26º C: Ζώνη ευεξίας ανεξαρτήτως ποσοστού υγρασίας