Εκδηλώσεις

Παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών αδιαβατικής ψύξης με την μέθοδο της εξάτμισης

Στις 17/10/2016 η EcoCooling Greece έκανε στο ξενοδοχείο Holiday Inn την πρώτη στην Ελλάδα παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών αδιαβατικής ψύξης με την μέθοδο της εξάτμ