Εξοικονόμηση Ενέργειας & Περιβάλλον

  • Η EcoCooling χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αξονικούς ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος.
  • Ο ενσωματωμένος ελεγκτής στροφών επιλέγει αυτόματα τις αναγκαίες για την ψύξη του χώρου στροφές εξοικονομώντας ενέργεια. Δεν απαιτείται τριφασικό ρεύμα.
  • Στην βασική έκδοση οι ψύκτες παραδίδονται με χειριστήριο χειροκίνητης επιλογής 5 διαφορετικών στροφών και αυτόματης λειτουργίας.
  • Ο συντελεστής απόδοσης (COP) δέν επηρρεάζεται απο το απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο όπως συμβαίνει στους ψύκτες με φρέον όπου με αυξανόμενες θερμοκρασίες αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.
  • Οσο πιο ζεστός και ξηρός είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας τόσο και ανεβαίνει η απόδοση του αδιαβατικού ψύκτη. Η κατανάλωση ρεύματος παραμένει σταθερή.

Εξοικονόμηση Ενέργειας & Περιβάλλον

Εξοικονόμηση Ενέργειας & ΠεριβάλλονΣτο διάγραμμα η κόκκινη γραμμή δείχνει την θερμοκρασία περιβάλλοντος στην Αθήνα για το έτος 2015.
Η μπλέ γραμμή δείχνει την θερμοκρασία του αέρα μετά τον ψύκτη.

Η κατανάλωση νερού είναι 0,7 l  ανά KW αποδιδόμενης ψυκτικής ισχύος.

Το μεγαλύτερο διάστημα του έτους οι ψύκτες εκμεταλλεύονται τις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν την λειτουργία Αερισμού ως μέσον για την ψύξη. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «Free Cooling». Για την ψύξη δεν καταναλώνεται νερό.

  • Χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος ενισχύουν την ψυκτική ισχύ.
  • Υψηλότερες επιθυμητές θερμοκρασίες εισόδου αυξάνουν τις ημέρες λειτουργίας Free Cooling.

Για επιθυμητή είσοδο αέρα με θερμοκρασία 21ºC

τοποθεσία Ετήσιο ποσοστό Ψύξης  χωρίς κατανάλωση νερού

(free Cooling)

Ετήσιο ποσοστό Ψύξης  με κατανάλωση νερού

(ψύξη με εξάτμιση)

Αθήνα            66%        34%
θεσσαλονίκη            69%        31%
Πάτρα            65%        35%

Σε χώρο παραγωγής όπου πρέπει να αντιμετωπισθεί θερμικό φορτίο 100KW για 3.840 ώρες ανά έτος (αντιστοιχεί στο 50% του έτους) πρέπει να αποφασισθεί η προμήθεια του βέλτιστου συστήματος ψύξης.

Ψύκτες της EcoCooling Ψύκτης με φρέον + κλιματιστική μονάδα
Αριθμός ψυκτών  5 ψύκτες που θα λειτουργούν στις 870στροφές/min            1 τεμ.

Με συντ. Απόδοσης  EER : 3,0

Φρέσκος αέρας                        100%              0%
Ηλεκτρική ισχύς  

 

 

5 x 0,587KW  = 2,935KW

Για ψύξη : 33,3KW

Κλιματιστική & κυκλοφορητης νερού :  περίπου 12KW

Σύνολο : 45,3KW

Ετήσιο Κόστος ηλεκτρ. Ενέργειας χωρίς ΦΠΑ  

3.840 ώρες x2,935KWx 0,09E/KWh

Σύνολο κόστους :   1.014 Ευρώ

 

3.840 ώρες x45,3ΚWx 0,09E/KWh

Σύνολο κόστους :  15.655 Ευρώ

Κατανάλωση νερού

 

103 m3  x 0,52E/m3

 

Σύνολο κόστους :   53,50 Ευρώ

 

———–

 

Σύνολο ετήσιου κόστους

Λειτουργίας

 1.067,50 Ε  (100% φρέσκος αέρας) 

 

Εναλλακτικά : προμήθεια 4 ψυκτών και λειτουργία σε υψηλότερες στροφές μειώνει 20% το κόστος της επένδυσης και διπλασιάζει το λειτουργικό κόστος :

2.073,60 E

    

εως και      15.655,00 Ε (για  0% φρέσκο αέρα)

                  24.276,00 Ε (για 100% φρέσκο αέρα)

         Ψύκτες της EcoCooling Ψύκτης με φρέον + κλιματιστική μονάδα
Σέρβις /συντήρηση

 

2 φορές ανα έτος συνιστάται να επιβλέπεται η λειτουργία του.Δεν είναι απαραίτητο συμβόλαιο συντήρησης. Υψηλό κόστος , συχνή συντήρηση

Συνήθως απαραίτητα και Συμβόλαια συντήρησης

Οικολογία Οικολογικό.Επιδοτείται. Δεν είναι οικολογικό
καύσωνες Ανταποκρίνεται  χωρίς υπερδιαστασιολόγηση και χωρίς μεγαλύτερη κατανάλωση ηλ. Ενέργειας.

(αυξάνεται εκείνες τις ώρες η κατανάλωση του νερού)

Ανταποκρίνεται μόνο με υπερδιαστασιολόγηση της εγκατάστασης.(αύξηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας)
Βλάβες Μικρή πιθανότητα λόγω λίγων κινητών μερών και απλής τεχνολογίας.Τα μόνα κινητά μέρη είναι ένα αντλιάκι νερού και ο ανεμιστήρας.  Αυξημένες πιθανότητες λόγω πολλών κινητών μερών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
Ανταλλακτικά Ολα ειναι ετοιμοπαράδοτα και με χαμηλό κόστος. Οχι πάντα ετοιμοπαράδοτα.

Πολλά απο αυτά σε υψηλό κόστος

Συνέπειες βλάβης Βλάβη σε ένα ψύκτη απλώς μειώνει αναλογικά την ψυκτική ισχύ. Πιθανή έλλειψη ψύξης λόγω βλάβης κεντρικού συστήματος.
Αδειοδοτήσεις Οχι απαραιτήτως Υποχρεωτικά
Συντελεστής κάλυψης οικοπεδου Εύκολη τοποθέτηση σε οροφές και πλαγιοκαλύψεις λόγω μικρού βάρους(περίπου 100 κιλά). Αναλόγως πού θα τοποθετηθεί επηρρεάζει τον συντελεστή κάλυψης
ευελιξία Είναι επεκτάσιμο.Απόλυτη ευελιξία σε αλλαγές Δεν είναι επεκτάσιμο.

 

Υδραυλικό δίκτυο

 

  Απλή σύνδεση με πόσιμο νερό

Σύνδεση με την αποχέτευση του

Εργοστασίου( π.χ. δημοτικό δίκτυο)

Σύνθετο και ακριβό δίκτυο ψυχρού νερού.

Απαιτείται συντήρηση του δίκτυου.

Δίκτυο αεραγωγών     Μικρό δίκτυο

 

Εκτεταμένο δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής
Ηλεκτρική εγκατάσταση  Μικρή μονοφασική εγκατάσταση Θα απαιτηθεί τριφασική ηλεκτρική εγκατάσταση άνω των 100Α
Εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια Μικρή κατανάλωση ρεύματος.Μπορεί εύκολα να συνδεθεί με υφιστάμενο Η/Ζ Δεσμεύει μεγάλο μέρος του υφιστάμενου Η/Ζ.
Τοπική λειτουργία ψύξης Ναί.Μπορεί να λειτουργεί μόνο τμήμα της εγκατάστασης . Δεν είναι δυνατή

Μείωση εκπομπών CO2

Σε  κάθε 1.000kWh ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχούν 1.100 κιλά εκπομπών CO2.

Σε υλοποιημένη εφαρμογή ψύξης ενός Data Center με θερμικά φορτία 100KW μειώθηκε η κατανάλωση τηςαπαιτούμενης για την ψύξη ηλεκτρικής ενέργειας κατά 96% και οι εκπομπές CO2 κατά 217 τόννους ετησίως!

Χρήση φρέον

Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαικής Ενωσης οι χώρες μέλη έχουν δεσμευτεί να μειώσουν κατά 80% την παραγωγή φρέον έως το έτος 2030.

Χρήση Νερού

Το νερό που εξατμίζεται αναμιγνύεται με τον αέρα και επανακτάται μέσω του φυσικού κύκλου της Εξάτμισης-συμπύκνωσης.

Οι ψύκτες της EcoCooling λειτουργούν το μεγαλύτερο διάστημα του έτους (περισσότερο από 60%) σε λειτουργία Free Cooling χωρίς να εξατμίζουν νερό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση.

Επίσης και από τεχνικής πλευράς υπάρχουν τα απαραίτητα αισθητήρια και αυτοματισμοί για την συνεχή παρακολούθηση  του κύκλου νερού εντός του ψύκτη.