Παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών αδιαβατικής ψύξης με την μέθοδο της εξάτμισης