Ψύκτες ECP

Τύπος   ΕCP60-03

Ψύκτες ECPΟ ψύκτης εχει σχεδιαστεί  για εύκολη τοποθέτηση σε οροφές κτιρίων.

Χρησιμοποιείται επίσης  και για  ψύξη Spot. Διαθέτει  μονοφασικό ανεμιστήρα 1,5KW ονομαστικής παροχής 14.000m3/h.

H ονομαστική ψυκτική ισχύς για την Ελλάδα σε συνθήκες 350C  είναι  60KW (ΔΤ = 130 C)

 • Παραδίδεται με χειριστήριο 5 στροφών και αυτόματης λειτουργίας. O Controller διαθέτει ελεύθερες επαφές για σύνδεση με πυρανίχνευση ΒΜS, Υγροστάτη/θερμοστάτη και timer.Διαθέτει πρόγραμμα διάγνωσης και ένδειξης σφαλμάτων.
 • Διαστάσεις /βάρος: 950mm x 1170mmx1170mm ( ΥxΠ x Μ) / 92 κιλά.
 • Ηλεκτρική εγκατασταση: IP44, 220 V, 12A στην εκκίνηση, 8Α σε λειτουργία.
 • Υδραυλική εγκατάσταση: σύνδεση με πόσιμο νερό πίεσης 1-7bar με σωλήνα 1/2 » και αποχέτευση 1″.
 • Σύνδεση με αεραγωγό: 645mm x 645 mm

Τύπος  ECP60-02

Όπως ο τύπος ECP60-03 χωρίς ανεμιστήρα με ρελέ για σύνδεση με  εξωτερικό ανεμιστήρα.


Τύπος ECPT

Ο ανεμιστήρας και η έξοδος του αέρα βρίσκονται στην πάνω πλευρά. Σύνδεση με αεραγωγό 645mm x 645mm, εναλλακτικά με αεραγωγό Φ600.


Τύπος  ECPS 

Ο ανεμιστήρας και η έξοδος βρίσκονται σε  μια πλευρά του ψύκτη. Λόγω  μικρότερης επιφάνειας του εναλλάκτη νερού/αέρα η ονομαστική παροχή είναι 12.000 m3/h.


Τύπος  ECPL

Ψύκτες ECPΠαραδίδεται χωρίς ανεμιστήρα για παροχές 13.500m3/h – 18.000m3/h. Η σύνδεση  γίνεται εναλλακτικά απο την άνω , κάτω ή πλαινή επιφάνεια με  αεραγωγό Φ725mm.

Παραδίδονται με Χειριστήριο τοίχου με ενσωματωμένες λειτουργίες Αερισμού, ψύξης, χειροκίνητη, αυτόματη σε συνδυασμό με υγροστάτη/θερμοστάτη.

Ο αριθμός των «φλας» της ένδειξης «Alarm» ενημερώνει για το είδος του προβλήματος/βλάβης.

Ελεύθερες επαφές για σύνδεση με ΒΜS και Πυρανίχνευση.


Κατασκευαστικά  χαρακτηριστικά

 • Οι Ψύκτες διαθέτουν από έναν εναλλάκτη νερού-αέρα σε κάθε πλευρά τους. Εξασφαλίζουν τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ αέρα και νερού. Σε κορεσμό της τάξης 85%-89% φτάνουν την μέγιστη απόδοσή τους.Διαθέτουν ενσωματωμένη σίτα για έντομα.
 • Φιλτράρουν ταυτόχρονα μεγαλύτερα σωματίδια.
 • Η επιφάνεια ενός σετ 4αρων εναλλακτων είναι 2,3m². Στους ψύκτες που παραδίδονται χωρίς ανεμιστήρα δεν θα πρέπει η ταχύτητα να υπερβαίνει τα 1,6m/s.

Πίνακας θερμοκρασιών μετά τον ψύκτη

Αδιαβατική Ψύξη - Πίνακας θερμοκρασιών μετά τον ψύκτη
(Το καλοκαίρι η υγρασία κατεβαίνει κάτω απο το 20% τις θερμές ώρες. Επιτυγχόνονται χαμηλότερες  θερμοκρασίες)

 • Ψύκτες ECPΤο κύκλωμα του νερού περιλαμβάνει αντλία νερού 50W παροχής 30l/min, λεκάνη νερού 23 λίτρων, ηλεκτροβάνες και πατενταρισμένο σύστημα στάθμης νερού που διασφαλίζει οτι γίνεται όση χρήση νερού είναι απαραίτητη, οτι δεν θα υπάρξει υπερχείλιση και κυρίως διασφαλίζει οτι οταν η αντλία δεν λειτουργεί θα αδειάζει 100% η λεκάνη του νερού ώστε να μην υπάρχει στάσιμο νερό.
 • Ο πατενταρισμένος Controller του ψύκτη είναι προγραμματισμένος να αναναιώνει εγκαίρως το νερό για να μην υπερβαίνει την θερμοκρασία των 200C και να μην δημιουργούνται άλατα.
 • Ο ψύκτης διαθέτει περιοδικό και προληπτικό πρόγραμμα αερισμού που διασφαλίζει απόλυτα την απομάκρυνση του νερού
 • Ολα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι απο πλαστικό.

Ψύκτες ECPΟ Controller κατασκευάζεται από την EcoCooling η οποία και εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών. Πρίν την αρχική θέση σε λειτουργία ρυθμίζονται μέσω Dip switches.

 • πρόγραμμα πρόψυξης
 • ο κύκλος ξηράς λειτουργίας στην διάρκεια του 24ώρου
 • η συχνότητα αλλαγής του νερού σύμφωνα με το ποσοστό αλάτων στο νερό
 • το μέγιστο όριο στροφών του ανεμιστήρα.

Μέσω λειτουργίας “test” ελέγχονται οι λειτουργίες του ανεμιστήρα, των ηλεκτροβαλβίδων και της αντλίας νερού του συστήματος στάθμης νερού και ο κύκλος εξάτμισης του νερού.