Τρόποι Εγκατάστασης

Οι ψύκτες μπορούν να εγκατασταθούν:

 1. Εξωτερικά στην οροφή του κτιρίου είτε είναι επίπεδη είτε κεκλιμένη. Η προσαγωγή του αέρα γίνεται είτε για την κάλυψη τοπικών αναγκών είτε για όλο τον χώρο.
 2. Εξωτερικά στους τοίχους του κτιρίου ή στα 20cm από το έδαφος. Ο αέρας προσάγεται μέσω αεραγωγών ή και ψευδοροφών.
 3. Εντός του κτιρίου με κρέμαση απο την οροφή.
 4. Εντός του κτιρίου μεταφερόμενοι σε ροδες.

Ο θόρυβος που παράγεται από τους στάνταρ ανεμιστήρες είναι μόλις 74d BA σε απόσταση 3ων μέτρων. Για υψηλές απαιτήσεις μπορούν να παραδοθούν με ηχοπαγίδες.

 • Πρέπει να προβλέπεται φυσικός ή τεχνητός τρόπος απαγωγής αέρα ούτως ώστε να επικρατεί μία ελαφριά υπερπίεση στον χώρο.
 • Ειδικά στην περίπτωση που τοποθετούνται εντός του χώρου και κάνουν 100% ανακύκλωση, τότε πρέπει να προβλεφθεί εξαερισμός (προσαγωγή + απαγωγή) με φρέσκο αέρα ποσότητας μεγαλύτερης των ανακυκλούμενων κυβικών.

Στην περίπτωση που προβλέπεται να λειτουργούν σε χώρους με ανοίγματα π.χ. ανοικτά παράθυρα γραφείων, ανοικτά ρολλά αποθηκευτικών χώρων, τότε δεν χρειάζονται ανεμιστήρες απαγωγής.


Τρόποι ΕγκατάστασηςΤυπική εφαρμογή με φυσική απαγωγή.

Η ψύξη γίνεται με ανακύκλωση για αύξηση της υγρασίας.

Με στόμια στροβιλισμού ο αέρας κατευθύνεται στα κατώτερα στρώματα.

Τρόποι ΕγκατάστασηςΤυπική εφαρμογή με φυσική απαγωγή.

Η ψύξη γίνεται με ψύκτες εξωτερικής τοποθέτησης.

Η διάχυση του αέρα γίνεται με υφασμάτινους αεραγωγούς σε ύψος μόλις 1,5m απο το έδαφος.Καλή κατανομή της ψύξης χωρίς ενοχλητικά ρεύματα αέρος.

Τρόποι ΕγκατάστασηςΟ ψυχρός αέρας κατευθύνεται στους διαδρόμους ανάμεσα στις μηχανές.

Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει ψηλά.

Τρόποι ΕγκατάστασηςΥπάρχουν ηλεκτρικές επαφές στα παράθυρα.Οταν κλείνουν τα παράθυρα σταματάει ο ψύκτης.


Τρόποι ΕγκατάστασηςΤοπική ψύξη:

Η διάμετρος που καλύπτεται είναι συνάρτηση του αριθμού των επιθυμητών ανακυκλώσεων ανά ώρα.

H  :  Υψος έως το στόμιο (m),  π.χ. = 4m
D  :  διάμετρος (m)
Ε   :   εναλλαγές ανά ώρα, π.χ. =  10
V   :  Ογκος αέρα προσαγωγής από τον ψύκτη(m3/h), π.χ.= 12.000
D=  4 V /  π x H x E =  4 x 12000 / 3,14 x 4 x 10  ,  D = 19,5 m

Ψύξη ενός χώρου:

Εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού

 1. Εμπειρική μέθοδος
  Είναι ο κατ’ εκτίμηση προσδιορισμός των αναγκαίων εναλλαγών του αέρα ανά ώρα.
  Ως όγκος του χώρου λαμβάνεται υπ΄ όψιν o ωφέλιμος όγκος
  ΑxΗ, όπου Α είναι η επιφάνεια σε m2 και Η το ύψος έως τα στόμια Αέρα.
 1. Υπολογισμός βάση της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου
  Tr : επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο( π.χ. 26º C)
  Te: θερμοκρασία προσαγωγής (π.χ. 21ºC)
  W:  Απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο ( π.χ. 50 KW)
  m:  kg/s  (αέρας απο τον ψύκτη, π.χ. 4kg/s)
  c: 1 KJ/kg K
  W = m x  c  x ΔΤ,  m = 50 / 5 = 10 kg/s
  Επιλογή:  είναι αναγκαίοι 3 ψύκτες
 1. Υπολογισμός βάση της θερμοκρασίας εξόδου
  ΔΤ= Tex – Te

Εναλλαγές αέρα ανά ώρα

 • Αίθουσες συνελεύσεων 4-8
 • Αρτοποιεία 20-30
 • Τράπεζες 4-8
 • Μπάνια 6-10
 • Υπνοδωμάτια 2-4
 • Αίθουσες μπιλιάρδου 6 με 8
 • Λεβητοστάσια 15-30
 • Καφέ και Καφέ Μπαρ 10 έως 12
 • Καντίνες 8-12
 • Κελάρια 3 έως 10
 • Αποδυτήρια – Κυρίως χώρος 6-10
 • Αποδυτήρια – ντουζιέρες 15 – 20
 • Εκκλησίες 1-3
 • Κινηματογράφοι και θέατρα 10 – 15
 • Club 10-12
 • Χώροι αεροσυμπιεστών 10 έως 20
 • Αίθουσες συνεδρίων 8-12
 • Αίθουσες χορού 8-12
 • Οδοντιατρεία 12-15
 • Βαφεια 20-30
 • Γαλβανιστήρια 10 έως 12
 • Μηχανοστάσια 15-30
 • Αίθουσες αναμονής & Διάδρομοι 3-5
 • Εργοστάσια και εργαστήρια 8-10
 • Χυτήρια 15 – 30
 • Γκαράζ (Αντιπροσωπείες) 6-8
 • Θερμοκήπια 25-60
 • Γυμναστήρια 6/ λεπτό
 • Κομμωτήρια 10-15
 • Νοσοκομεία – αποστείρωση 15-25
 • Χροι περίθαλψης ασθενών 6-8
 • Κουζίνες – οικιακές 15-20
 • Εμπορικοί χώροι 20 -30
 • Εργαστήρια 6-15
 • Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων 10-15
 • Χώροι Πλυντηρίων-επαγγελματικοί 10-30
 • Αποχωρητήρια 6 έως 15
  Αμφιθέατρα 5-8
 • Βιβλιοθήκες 3 – 5
 • Χώροι διαμονής-Σαλόνια 3-6
 • Γραφεία 6 έως 10
 • Φωτογραφεία & σκοτεινοί χώροι Roentgen 10-15
 • Δημόσια μπαρ 10-15
 • Στούντιο ηχογραφήσεων 10 έως 12
 • Καταγραφή δωμάτια Ελέγχου 15-25
 • Εστιατόρια 8-12
 • Σχολικές αίθουσες 5-7
 • Καταστήματα και Αντιπροσωπείες 8 με 15
 • Λουτρά ντους 15-20
 • Καταστήματα και αποθήκες 3-6
 • Κολυμβητήριο 10-15
 • Τουαλέτες 6 έως 10
 • Βοηθητικοί χώροι 15-20
 • Εργασίες συγκόλλησης 15-30