Αυτοματισμοί

Data Center Cooling – Control

Το Σύστημα Ελέγχου αναλύει διαρκώς τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν εντός και εκτός του κτιρίου μέσω διπλών αισθητηρίων για λόγους ασφαλείας.

Αυτόματα επιλέγει μία εκ των λειτουργιών:

Αερισμός: όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται κάτω από το set point. Ο κρύος αέρας εκτοπίζει τον θερμό ο οποίος και αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.

Μίξη ψυχρού και θερμού αέρα: ο αέρας επανακυκλοφορίας αναμιγνύεται με φρέσκο αέρα από το περιβάλλον διατηρώντας σταθερά το set point.

Ψύξη: τις θερμές ημέρες περνάει νερό μέσα από τα pads (εναλλάκτες νερού/αέρα) που βρίσκονται εντός των ψυκτών. Ο ζεστός αέρας του περιβάλλοντος ψύχεται. Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται χωρίς να χρειαστεί να παραχθεί ψύξη μέσω κατανάλωσης μηχανικού έργου.

Συστήματα Ελέγχου: η EcoCooling διαθέτει πατενταρισμένα συστήματα ελέγχου. Αξιοποιεί στο έπακρο τις καιρικές συνθήκες για να λειτουργεί τα συστήματά της σε λειτουργία Free Cooling αντλώντας ψύξη από το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί ανεμιστήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων στροφών. Η μείωση των στροφών κατά 50% επιφέρει ενεργειακή οικονομία 87,5%.

Αξιοπιστία: Σε όλα τα συστήματα μπορεί να εγκατασταθεί η λειτουργία “fail-save” που δίνει την δυνατότητα αυτόματα να συνεχίζεται η λειτουργία των ανεμιστήρων ή να ενεργοποιούνται συστήματα backup αν υπάρξει πρόβλημα στον αυτοματισμό.

Επικοινωνία/χειρισμός: χειρισμός μέσω κινητού τηλεφώνου και tablet, ενημέρωση μέσω ΒΜS, μηνυμάτων και email σε περίπτωση συναγερμού, σύνδεση με την πυρανίχνευση και εκτέλεση προκαθορισμένων λειτουργιών ασφαλείας. Reporting για τις αλλαγές των παραμέτρων λειτουργίας και διαγράμματα έγκαιρης διάγνωσης (τάσης) αλλαγών των παραμέτρων.

Data Center Cooling – Control
Data Center Cooling – Control
Ψύκτες Data Center, Call Center & Computer Room

Data Center & Call Center1   – Mains Supply 240VAC 1.2A
2   – 12V- supplies to field items
3   – Fault input relays from EcoCoolers
4   – 12V- supplies to field items
5   – CRAC control relay
6   – Remote enable
7   – Fire panel contact
8   – Internal temperature sensor(s)
9   – External temperature sensor
10 – Room Pressure sensor
11 – Suppressant  damper output
12 – Water supply/drain valve output
13 – Attemperation damper output
14 – EcoCoolers control common
15 – EcoCoolers control inputs
16 – EcoCoolers cooling enable
17 – EcoCoolers speed selection
18 – Analog attemperation damper output
19 – Modbus/Ethernet communication
20 – Programming port
21 – Menu control buttons
22 – LCD display
23 – Automatic or manual operation
24 – Temperature indication and set point
25 – Pressure indication and set point
26 – EcoCooler fault indication
27 – Fire and remote input status

Data Center Cooling – Control