Γενικές Πληροφορίες

Τεχνολογίες άμεσης αδιαβατικής ψύξης & αερισμού

IT, Data Center and Telecoms Fresh Air Systems

Τα συστήματά της προσφέρουν:

  • Ψύξη χωρίς φρέον και χημικά
  • Μεγάλη λειτουργική αξιοπιστία
  • Μεγαλύτερη απο 90% εξοικονόμηση ρεύματος.
  • Δυνατότητα να επεκτείνετε τις εγκαταστάσεις σας χωρίς να αυξήσετε την ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
  • Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια (redundancy) με χαμηλό κόστος.
  • Μεγάλη ευελιξία για μελλοντική επέκταση.
  • Γρήγορη Απόσβεση της επένδυσης.

Data Center & Call Center