Εξοικονόμηση Ενέργειας

96% Οικονομία, 100% αξιοπιστία

Συγκριτικά στοιχεία ετήσιου  κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για χώρο ΙΤ αναγκών ψύξης 100ΚW

 • ψύξη με φρέον: 43.800 €/ετησίως
 • ψύξη με νερό: 28.908 €/ετησίως
 • ψύξη με συστήματα EcoCooling: 3.614 €/ετησίως

Έμμεσα οικονομικά ωφέλη και αξιοπιστία

 • Επεκτάσιμο χωρίς επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος. Εκπίπτουν ακριβά Συμβόλαια με τον πάροχο του ρεύματος, εκπίπτει η ανάγκη για κατασκευή κοστοβόρας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Πολύ χαμηλές ανάγκες υποστήριξης απο εφεδρικές γεννήτριες ρεύματος (χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου).
 • Συνδέεται εύκολα με UPS. Μπορεί να γεφυρωθεί χρόνος για την περίπτωση που αργεί να ξεκινήσει η εφεδρική γεννήτρια ρεύματος.
 • Redundancy n+1 με χαμηλό κόστος.
 • Μικρά αυτόνομα συστήματα που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα κεντρικής βλάβης.
 • Σε περίπτωση κεντρικής βλάβης εφικτή η χειροκίνητη λειτουργία και η αυτόματη ενεργοποίηση συστημάτων Buckup.
 • Συντήρηση εν ώρα λειτουργίας.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ξωτερικούς ή αυτόνομους χώρους βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων.
 • Εξειδίκευση του Software της εγκατάστασης στις επιθυμίες των πελατών.
 • Διπλός αριθμός αισθητηρίων για την κάλυψη τυχών βλαβών.
 • Πολύ λίγα κινητά μέρη.
 • Ανεμιστήρες με ηλεκτρονική καθοδήγηση για μεγάλη ενεργειακή οικονομία.
 • Όλα τα απαραίτητα alarm π.χ. για πυρκαγιά, για μη σωστή λειτουργία ή βλάβη.
 • Συστήματα απομακρυσμένου χειρισμού, άμεσης αυτόματης ειδοποίησης, συλλογής στοιχείων για τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας και την εξελικτική τους τάση.
 • Εμφαση στην Ποιότητα των Υλικών (ολα κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο), την Καινοτομία και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών.
 • Όλα τα ανταλλακτικά είναι ετοιμοπαράδοτα.
 • Πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη στο οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.

Data Center & Call Center96% Εξοικονόμηση Ενέργειας

PUE – Power Utilisation Effectiveness

PUE είναι η σχέση μεταξύ του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένας χώρος ΙΤ σε σχέση με την κατανάλωση των ιδιων των εξαρτημάτων ΙΤ (SERVERS κ.λ.π.). Στόχος είναι ένα πολύ χαμηλό PUE<= 1,1.

DCiE – Data Centre infrastructure Efficiency

Είναι το αντίστροφο του PUE, δηλ. το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται απο τα μηχανήματα του ΙΤ σε σχέση με το σύνολο της ενέργειας (π.χ. μηχανήματα + ψύξη + φωτισμός).

Data Center & Call Center

Στο διάγραμμα αποτυπώνονται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η θερμοκρασία του προσαγώμενου αέρα μετά την ψύξη του μέσα από τα Pads (εναλλάκτες νερού αέρα). Για το κλίμα της Αθήνας επιτυγχάνονται το καλοκαίρι διαφορές θερμοκρασίας της τάξης των 15ºC. Η EcoCooling έχει αναπτύξει ένα υπολογιστικό πρόγραμμα για την εκτίμηση της προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτό το πρόγραμμα υπεισέρχονται τα ιστορικά στοιχεία των τοπικών καιρικών συνθηκών καθώς και τα στοιχεία των ανεμιστήρων.