Τεχνολογία

Συμβατότητα με τις Προδιαγραφές ASHRAE

Data Center Cooling – Temperature

Τα συστήματα της EcoCooling ειναι 100% συμβατά με τις προδιαγραφές της ASHRAE.

Λειτουργούν με ανοχές θερμοκρασίας +/-0,5.

Data Center & Call Center
Data Center & Call Center
ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ: ΥΓΡΑΣΙΑ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ

Data Center & Call Center

Ο ζεστός αέρας ψύχεται περνώντας μέσα απο τα υγρά “Pads”.

Data Center & Call Center

Data Center & Call CenterΨύξη και Εξαερισμός απο ένα προιόν χωρίς χρήση φρέον.

Οσο πιο ζεστός και ξηρός ο αέρας τόσο μεγαλύτερη απόδοση.

Αξιόπιστη λειτουργία, εύκολα επεκτάσιμο, απλή συντήρηση.

Λόγω μικρής κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να συνδεθεί με UPS.

Αξιόπιστος Ελεγχος της Υγρασίας

Το θέμα της υγρασίας είναι ένα θέμα διαρκώς φθίνουσας σημασίας. Πολλά Data Center έχουν ηδη σταματήσει να κρατούν στοιχεία για την υγρασία αφού πλέον πολλά μηχανήματα μπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες 10% -90% σχετικής υγρασίας χωρίς την δημιουργία συμπυκνωμάτων. Η ASHRAE επιτρέπει εύρος  20%-80% όπου συνιστά για την λειτουργία των μηχανημάτων την τιμή του  60% και σημείο δρόσου μεταξύ 5,5º C – 15º C. H  συντήρηση συνθηκών υγρασίας 45%-55% μπορεί να αποδειχθεί ως  μία άνευ λόγου πολύ δαπανηρή λειτουργία εκφρασμένη σε PUE = 2,5.

H σχετική υγρασία επηρρεάζεται από την θερμοκρασία του ψυχρού αέρα που προσάγεται στον χώρο.

Υπό συνήθεις συνθήκες ο αέρας προσάγεται στον χώρο με 18,5º C. Όταν η σχετική υγρασία ξεπερνάει κάποιο όριο τότε αλλάζει αυτόματα το set point. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1º C επιφέρει μείωση της υγρασίας κατά 5%. Μέ αυτό τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος της υγρασίας του χώρου.

Το κάτωθι διάγραμμα αναπαριστά παράδειγμα για το πώς διαμορφώνεται η σχετική υγρασία αν η εγκατάσταση θα λειτουργούσε με σταθερό set point. Η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 80%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ SET POIN

Data Center & Call Center

Αν ο αέρας προσάγεται στον χώρο με  22°C τότε η σχετική υγρασία έχει το προφίλ του κάτωθι διαγράμματος. Με αυτή την μέθοδο επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα με τις ανάγκες των πελατών. Στην πράξη το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο αέρας προσάγεται στον χώρο με 18º C  και όταν χρειάζεται ανεβαίνει το set point κατά 7% ώστε να η υγρασία να μήν υπερβαίνει το όριο του 80%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  SET POINT

Data Center & Call Center

Προβλήματα στατικού ηλεκτρισμού λόγω χαμηλής σχετικής υγρασίας δεν υφίστανται εφ όσον η εγκατάσταση είναι σωστά γειωμένη και ακολουθούνται οι οδηγίες για την ελαχιστοποίηση ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Τα προηγμένα συστήματα ελέγχου της EcoCooling διασφαλιζουν πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις της ASHRAE. Σε περιπτώσεις όπου πάρχουν και μηχανήματα που απαιτούν πιο σταθερές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. μαγνητικές ταινίες) αυτά μπορούν να απομονώνονται σε διαφορετικούς χώρους με άλλο σύστημα ψύξης.