Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία EcoCooling ιδρύθηκε το έτος 2002 και σε μικρό χρονικό διάστημα εξελιχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστή Συστημάτων Άμεσης Αδιαβατικής Ψύξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παγκοσμίως έχει εγκαταστήσει περισσότερα απο 3.000 Συστήματα ψύξης. Η EcoCooling Greece Ιδρύθηκε το 2016 από δύο έμπειρους Διπλ. Μηχανικούς με σκοπό την καθιέρωση της αδιαβατικής ψύξης και στην Ελλάδα.

Δείτε τα προϊόντα μας